วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ข้อตกลงและวิธีเกี่ยวกับการชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทอรนิกส์ฯ โดยมีผู้แทนจาก กมค. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 4 ตร.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ข้อตกลงและวิธีเกี่ยวกับการชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทอรนิกส์ฯ โดยมีผู้แทนจาก กมค. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 4 ตร.
IMG_0459_resizeIMG_0469_resize IMG_0440_resize

แบ่งปัน