ตร. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางการจราจร พร้อมจุดบริการรถสาธารณะ งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

news_head

ฉบับที่ 043 ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางการจราจร
พร้อมจุดบริการรถสาธารณะ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายละเอียดของเส้นทางการจราจรโดยรอบบริเวณพื้นที่การจัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ช่วงระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 22.00 น. ของทุกวัน สำหรับเส้นทางถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจนถึงแยก พล.๑ กำหนดให้มีการเดินรถทางเดียวในถนนราชดำเนินนอก จากแยกมิสกวัน มุ่งหน้าแยกพระบรมรูปทรงม้า (รัชกาลที่ ๕) โดยให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ตรงบริเวณแยกพระบรมรูปทรงม้า (รัชกาลที่ 5) แล้วออกไปตามถนนศรีอยุธยาทั้งสองด้าน

2. ไม่อนุญาตให้มีการจอดรถส่วนบุคคลในพื้นที่ถนน ๓ สายหลัก ดังนี้

– ถนนพิษณุโลก

– ถนนนครราชสีมา

– ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมิสกวันถึงแยกพระบรมรูปทรงม้า (รัชกาลที่ 5) ทั้งสองฝั่ง

3. กำหนดพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ส่วนบุคคล โดยได้มีการจัดรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้บริการรับ-ส่ง (Shuttle Bus) จากจุดจอดรถถึงจุดส่งสนามม้านางเลิ้ง, กองสลากเก่า และสนามหลวง จำนวน 4 จุดมุมเมือง ดังนี้

จุดที่ 1 ทิศเหนือ จุดจอดรถ คือ สโมสรตำรวจ, สโมสรทหารบก, เมืองทองธานี และสวนสัตว์ดุสิต

จุดที่ 2 ทิศตะวันออก จุดจอดรถ คือ อาคารจอดรถ กทม.๒ (ดินแดง), สนามม้านางเลิ้ง และบ้านมนังคศิลา

จุดที่ 3 ทิศใต้ จุดจอดรถ คือ ลานจอดพุทธมณฑล, สนามหลวงด้านทิศเหนือ, สวนนาคราภิรมย์, ท่าราชวรดิฐ และราชนาวีสโมสร

จุดที่ 4 ทิศตะวันตก จุดจอดรถ คือ หอประชุมกองทัพเรือ, กองสลากเก่า และสวนสันติพร

4. จัดบริการรถโดยสารสาธารณะของขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อใช้เฉพาะกิจ
ในการรับ ส่งประชาชนที่จะเข้าร่วมงาน จำนวน 3 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 สถานีขนส่งจตุจักร

จุดที่ 2 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

จุดที่ 3 วงเวียนใหญ่

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน พร้อมทั้งการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” จึงมีการจัดกำลังตำรวจในการตระเวนตรวจตราและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงาน และขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนหากพบเห็นการกระทำความผิด บุคคล หรือสิ่งของต้องสงสัย หรือหากต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัดงาน หรือทางสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน