วันที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ตร. ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ตร. ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_9813 IMG_9815 IMG_9817 IMG_9821 IMG_9822 IMG_9823 IMG_9824 IMG_9825 IMG_9826 IMG_9827
แบ่งปัน