วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 123/2559 โดยมี พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 123/2559 โดยมี พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_8771IMG_8783 IMG_8769 IMG_8767

แบ่งปัน