วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุม ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.ครั้งที่ 3/2561) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุม ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.ครั้งที่ 3/2561) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.ต.อ. ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน