เชิญชวนประชาชนสวมชุดไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

news_head

ฉบับที่ 045 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญประชาชนชาวไทยสวมใส่ชุดไทย ชุดสุภาพ ร่วมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ธำรงวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
สู่สายตานานาชาติได้ชื่นชม

          จากพระราชปณิธานที่หมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะทรงบำบัดทุกข์และบำรุงสุขกับอาณาประชาราษฎร์ และทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยทรงหวังอยู่ในพระราชหฤทัยว่าทุกคนจะอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยนี้อย่างมีความสุข มีความเกื้อกูล ช่วยเหลือกัน และมีความรัก ความสามัคคีปรองดอง โดยทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการพระราชทานความสุขแก่ประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ภายใต้ชื่องานว่า “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561จนกระทั่งถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในพื้นที่บริเวณสนามเสือป่า

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” และร่วมชมนิทรรศการ “เล่าขานตำนานตำรวจไทย” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้มีการนำเสนอในรูปแบบของโรงพัก “สามแยก” โรงพักที่มีอายุยาวนานกว่า 117 ปี ที่ได้จำลองมาจากโรงพักของจริงซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และการจำลองการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในยุครัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานได้มาลงบันทึกประจำวันเป็นที่ระลึก พร้อมทั้งรับชมการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ตำรวจ การแสดงจากกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ณ บริเวณพื้นที่ภายในสนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จนกระทั่งถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. ยกเว้น วันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมงาน งดสวมใส่กางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว หรือเสื้อกล้าม และรองเท้าแตะ รวมทั้งการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้แต่งกายอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ได้มีบริการให้เช่าชุดไทยสำหรับสวมใส่ภายในงานอีกด้วย

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน