สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี ตำรวจไทย-ตำรวจมาเลเซียชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-3 มี.ค. 61 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงาน จัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย พร้อมด้วย พลตำรวจโท เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองประธานคณะทำงาน, พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองประธานคณะทำงาน, พลตำรวจตรี เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน, ACP YUSNI BIN MOHD JAMIL ผู้ช่วยทูตตำรวจประจำสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย และ Mr. Ridzuan Abdul Aziz ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 32 ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีตำรวจไทย-ตำรวจมาเลเซียชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-3 มี.ค. 61
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย พร้อมด้วย พลตำรวจโท เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองประธานคณะทำงาน, พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองประธานคณะทำงาน, พลตำรวจตรี เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน, ACP YUSNI BIN MOHD JAMIL ผู้ช่วยทูตตำรวจประจำสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย และ Mr. Ridzuan Abdul Aziz ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 32 ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แบ่งปัน