วันที่ 18 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในหน่วยงานสังกัด ภ.5 และ ภ.7 โดยมีผู้แทนจาก บช.ภ.5, บช.ภ.7, สงป.ตร., สกบ., กมค., สก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

วันที่ 18 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในหน่วยงานสังกัด ภ.5 และ ภ.7 โดยมีผู้แทนจาก บช.ภ.5, บช.ภ.7, สงป.ตร., สกบ., กมค., สก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.
IMG_3333_resizeIMG_3330_resize IMG_3350_resize

แบ่งปัน