การขออนุญาตและรับใบอนุญาต

 

  1. การยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

  2. การยื่นคำขอเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

  3. การยื่นคำขอรับรองสถานฝึกอบรม

แบ่งปัน