นายทะเบียน

 

ตาม กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 ข้อ 8 กำหนดไว้ว่า ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นด้วยตนเอง ณ สถานที่ต่อไปนี้

 1. นายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล             0-2230-5060-79

2. นายทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัด

 • ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท                   0-5641-1186
 • ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี                   0-2591-9306
 • ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี                 0-2581-5207
 • ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       0-3524-1591-4
 • ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี                     0-3641-1657
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ            0-2389-2885
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี                    0-3673-3441
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี                    0-3650-7221
 • ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง                  0-3561-1182
 • ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี                   0-3931-1115
 • ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา               0-3808-8165-9
 • ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี                     0-3827-5576
 • ตำรวจภูธรจังหวัดตราด                      0-3951-1035
 • ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก                 0-3731-5088
 • ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี                 0-3748-0480
 • ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง                    0-3861-1200
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว                   0-3742-5085
 • ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ                      0-4481-2660
 • ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา               0-4424-0900
 • ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์                     0-4461-2123
 • ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร                     0-4571-1684
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์                    0-4451-1386
 • ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ                 0-4561-1555
 • ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ              0-4551-2013
 • ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี              0-4524-5341
 • ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์                  0-4381-2528
 • ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น                  0-4323-5095-6
 • ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม                  0-4251-1088
 • ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม              0-4371-1098
 • ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร                 0-4261-1455
 • ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด                   0-4351-1778
 • ตำรวจภูธรจังหวัดเลย                        0-4281-1682
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร                  0-4271-1665
 • ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย                0-4201-2800
 • ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู             0-4237-8521
 • ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี                  0-4222-3353
 • ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ                   0-4249-0834
 • ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย                 0-5371-8118
 • ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่                0-5324-2234
 • ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน                      0-5471-0051
 • ตรวจภูธรจังหวัดพะเยา                     0-5443-1402-4
 • ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่                      0-5453-2299
 • ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน              0-5361-2844
 • ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง                    0-5421-7241
 • ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน                     0-5352-5570
 • ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร              0-5571-7378
 • ตำรวจภูธรจังหวัดตาก                       0-5551-1353
 • ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์                0-5688-2615
 • ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร                      0-5661-3868
 • ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก                 0-5525-9000
 • ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์                 0-5671-1006
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย                    0-5562-1774-5
 • ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์                   0-5540-9900-1
 • ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี                   0-5650-3100
 • ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี                 0-3451-2001
 • ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม                   0-3424-2282
 • ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์            0-3260-0846
 • ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี                    0-3242-5584
 • ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี                      0-3233-8991
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม             0-3471-5933
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร                0-3442-5990
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี                 0-3553-5229-32
 • ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่                      0-7561-1366
 • ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร                     0-7750-1039
 • ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช          0-7534-1089
 • ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา                      0-7641-2075
 • ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง                    0-7781-1987
 • ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต                     0-7621-2046
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี             0-7735-5678
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา                  0-7432-1878
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล                     0-7472-1877
 • ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง                      0-7557-2211
 • ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง                   0-7461-3247
 • ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา                    0-7321-2669
 • ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี                  0-7341-4744
 • ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส                0-7351-7900
แบ่งปัน