ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล

news_head

ฉบับที่ 61  ประจำวันที่  15 มิถุนายน 2559

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันปราบปราม
การลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการลักลอบการเล่นพนันทายผลฟุตบอล โดยเฉพาะในห้วงเวลานี้ซึ่งเป็นเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 จึงได้สั่งการกำชับไปยังหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลอย่างเคร่งครัด โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการ รวมไปถึงร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม และสถานที่อื่นๆ ที่เปิดให้บริการรับชมการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งอาจมีการแอบแฝงให้มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการจับกุมรวมทั้งสืบสวนสวนขยายผลถึงแหล่งนายทุน เจ้ามือ ตลอดจนเครือข่ายรับพนันทายผลฟุตบอล (โต๊ะบอล) ทั้งการเล่นพนันโดยตรง และทางอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบการเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 เพื่อกำกับดูแลและบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอีกส่วนหนึ่งด้วย
                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน สถานศึกษา เจ้าของหอพัก บ้านเช่า สถานบริการ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม และสถานบริการต่างๆ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลในสถานที่ของตน รวมทั้งดูแลกวดขันบุตรหลานและเยาวชนในปกครองอย่างใกล้ชิด มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันทุกรูปแบบ โดยคำนึงถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาทั้งทางอาชญากรรม เศรษฐกิจและสังคม หากพบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลสามารถแจ้งที่สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน