วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1)/ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานและร่วมสัมมนาวิพากษ์ร่างแนวทางการบริหารและร่างคู่มือการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมวิพากษ์ฯ อาทิเช่น พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปป.4 นาย มาร์ติน ริฟ ที่ปรึกษาด้านการสืบสวนโครงการAAPTIP รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์, พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รองผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต. ดาวลอย เหมือนเดช รองผบช.ภ.9 ร่วมด้วยข้าราชการตำรวจและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ณ ห้องศรียานนท์ โซน ซี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1)/ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานและร่วมสัมมนาวิพากษ์ร่างแนวทางการบริหารและร่างคู่มือการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมวิพากษ์ฯ อาทิเช่น พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปป.4 นาย มาร์ติน ริฟ ที่ปรึกษาด้านการสืบสวนโครงการAAPTIP  รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์, พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รองผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต. ดาวลอย เหมือนเดช รองผบช.ภ.9 ร่วมด้วยข้าราชการตำรวจและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์  ณ ห้องศรียานนท์ โซน ซี ชั้น 2  อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน