วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ / ประธาน อ.ก.ตร.จริยธรรม นำข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อเข้ารับประทานข้อแนะนำในการดำเนินโครงการ “ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข” ณ วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561  เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์  จเรตำรวจแห่งชาติ / ประธาน อ.ก.ตร.จริยธรรม นำข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  เพื่อเข้ารับประทานข้อแนะนำในการดำเนินโครงการ “ศาสนิกสัมพันธ์  สร้างสันติสุข”  ณ  วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ

แบ่งปัน