ตร. จัดโครงการฝึกอบรมนักสืบ ยกระดับตำรวจ 4.0

news_head

ฉบับที่ 054 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐอเมริกา
ติวเข้ม 150 นักสืบหัวกะทิทั่วประเทศ ยกระดับสู่ตำรวจยุค 4.0

จากนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ให้มีความเป็นสากลและมีประสิทธิภาพอย่างรอบด้านตามแบบฉบับตำรวจไทยยุค 4.0 นั้น

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีดำริให้กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 2) ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลากว่า 7 สัปดาห์ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนมาก อาทิ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำรวจภูธรภาค ๗ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA) กองบังคับการตำรวจทางหลวง และกองการต่างประเทศ เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว นอกจากการเรียนการสอนในวิชาความรู้ด้านการสืบสวนคดีอาญาที่ได้วิทยากรของสหรัฐอเมริกาจากสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) มาบรรยายในหัวข้อ การสืบสวนคดีฆาตกรรม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมองค์กร อาชญากรรม
ข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ เด็กและสตรี แล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมฝึกสอนวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
อีกด้วย นอกจากนี้ ทางกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรืออรินทราช 26 ยังได้ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีตำรวจมาเป็นครูฝึกเพื่อต่อยอดเทคนิคยุทธวิธีในการก่อต่อต้านการก่อการร้ายให้กับเหล่านักสืบ ทั้ง 150 ราย
ด้วยเช่นกัน

ในการนี้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบให้พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานกองอำนวยการคณะทำงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 2) กำหนดจัดการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน