วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ รพ.ตร. / พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเงินสวัสดิการและกระเช้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ รพ.ตร. / พล.ต.ท. ต่อศักดิ์  สอาดพรรค  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเงินสวัสดิการและกระเช้า  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม

แบ่งปัน