แจ้งเตือนพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ผ่านการอบรมตามวันที่กำหนด มีความผิดตามกฎหมาย

 

แบ่งปัน