วันที่ 14 มกราคม 2559 พล.ต.ต.อนิกธัญญ์ ชยสุทธา ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมบริหารข้าราชการตำรวจสังกัด กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม 2559 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม สท.

วันที่ 14 มกราคม 2559 พล.ต.ต.อนิกธัญญ์ ชยสุทธา ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมบริหารข้าราชการตำรวจสังกัด กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม 2559 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม สท.
IMG_9819 IMG_9905 IMG_9885 IMG_9829 IMG_9828

แบ่งปัน