ตร. ขอเชิญร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

news_head

ฉบับที่ 018 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยคู่สายน้ำ เยี่ยมชม “โรงพักริมคลอง”

จากพระราชปณิธานที่หมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะทรงบำบัดทุกข์และบำรุงสุขกับอาณาประชาราษฎร์ และทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยทรงหวังอยู่ในพระราชหฤทัยว่าทุกคนจะอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยนี้อย่างมีความสุข มีความเกื้อกูล ช่วยเหลือกัน และมีความรัก ความสามัคคีปรองดอง โดยทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง  และรำลึกถึงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวแบบย้อนยุคขึ้นมา เพื่อสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทย ๆ ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 จนกระทั่งถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และร่วมรับชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์และความงดงามของแบบจำลองพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งกลางน้ำ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือนตั้งแต่สมัยตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และขอเชิญเยี่ยมชม “โรงพักริมคลอง” แบบจำลองโรงพักในอดีต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ใช้สายน้ำเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาระหว่างกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การจำลองการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่เยี่ยมชมสามารถ
มาลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นที่ระลึกได้ โดยรอบบริเวณ “โรงพักริมคลอง” มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ
การแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ตำรวจ การวาดภาพจำลองบุคคล (Sketch) จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ การแสดงความสามารถของสุนัขตำรวจและม้าตำรวจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร โดยกองบังคับการตำรวจจราจร ซึ่งได้ดำเนินการจัดสร้างสนามจำลองเพื่อทดสอบการขับขี่สำหรับเยาวชน และการให้ความรู้ในเรื่องของวินัยจราจร จากข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562  ณ พระลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ยกเว้น วันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โดยขอเชิญให้แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โปรดอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง มาแสดงก่อนเข้าจุดคัดกรอง และไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธหรือของมีคมเข้ามาภายในงานสำหรับผู้พิการได้จัดเตรียมเก้าอี้รถเข็นให้บริการในทุกจุดคัดกรอง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถผ่านจุดคัดกรองได้ 5 จุด คือ บริเวณถนนศรีอยุธยาหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา หน้ากองทัพภาคที่ 1 ทางเข้าสวนสัตว์ดุสิตประตูที่ 3,4 และเกาะกลางถนนราชดำเนินนอก ซึ่งสามารถสอบถามเส้นทางการจราจรได้ที่สายด่วน 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน