วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปลป.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปลป.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน