วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการแสดงพลังสมัครสมานสามัคคี โดยมี พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 หน่วยงาน ร่วมกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการแสดงพลังสมัครสมานสามัคคี โดยมี พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 หน่วยงาน ร่วมกิจกรรม

แบ่งปัน