เชิญเที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2562

news_head

ฉบับที่ 027 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

ตำรวจทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชน เที่ยวงานวันเด็ก 2562
“ปลอดภัย อุ่นใจ ได้รอยยิ้ม และความสุข”

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562​ โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจกันจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างโอกาสและการเรียนรู้ โดยจะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนั้น

พลตำรวจเอก จักรทิพย์​ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กหายพลัดหลงและการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จึงได้สั่งการตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศ​

  • กำหนดแผนและมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในห้วงวันเด็กแห่งชาติ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมที่มีเด็กเยาวชน และผู้ร่วมงานจำนวนมาก
  • ขอความร่วมมือ และสร้างการรับรู้ให้กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กไปเที่ยวลำพัง และควรจัดทำบัตรที่ระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดไว้กับตัวเด็ก
  • ประสานขอความร่วมมือจากผู้จัดกิจกรรม ให้ระมัดระวังอันตรายจากอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสถานที่จัดงานที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลอง หรือมีสระน้ำ บ่อน้ำ อยู่บริเวณใกล้เคียง
  • การใช้รถโรงเรียนหรือรถยนต์โดยสารรับจ้างเป็นพาหนะในการเดินทางพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถโรงเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรและให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ สอดส่องดูแลอย่าให้เด็กห้อยโหน รวมทั้งระมัดระวังการขึ้นรถลงรถของเด็ก และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 46/2558 ลง 30 ธันวาคม 2558
    อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้สั่งการไปยัง กองบัญชาการตำรวจนครบาล , ตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 , กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดติด โดยให้ทุกสถานีตำรวจ พิจารณาจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ที่ตั้งของหน่วย ทั้งนี้โดยร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของแต่ละสถานีตามความเหมาะสม

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน