ตร.จัด Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562

news_head

ฉบับที่ 030 ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ประจำเดือน มกราคม 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ นำข้าราชการตำรวจกว่าสองพันนายจัดกิจกรรม Big cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ บริเวณหน้า อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบเสื้ออุ่นไอรักคลายความหนาว แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงพลังสมัครสมานสามัคคี ผ่านกิจกรรม อุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 หน่วยงาน

ทั้งนี้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงขอขอบคุณ มายังข้าราชการตำรวจทุกนาย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day มา ณ โอกาสนี้

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน