วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมกำกับดูแลพฤติกรรมตำรวจ และส่งเสริมสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ ผู้บังคับบัญชาของ จต. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 4 ตร.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมกำกับดูแลพฤติกรรมตำรวจ และส่งเสริมสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ ผู้บังคับบัญชาของ จต. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 4 ตร.
IMG_9244_resizeIMG_9239_resize IMG_9267_resize IMG_9262_resize

แบ่งปัน