วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณาโครงการขยายนิติเวชสู่ภูมิภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณาโครงการขยายนิติเวชสู่ภูมิภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_0862 IMG_0861 IMG_0859 IMG_0857 IMG_0856 IMG_0852 IMG_0848 IMG_0845 IMG_0842
แบ่งปัน