วันที่ 8 มกราคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้การต้อนรับ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เข้าพบหารือและมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 200 ใบ ให้กับสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยทางสมาคมฯ ได้ส่งมอบต่อให้กับผู้แทน จำนวน 8 หน่วย ได้แก่ บ้านพักส่วนกลาง (อุดมสุข), ชุมชนเมาคลี, ชุมชนกองบัญชาการศึกษา, บ้านพักส่วนกลาง (วิภาวดี,ลาดยาว), บ้านพักส่วนกลาง (ลือชา), บ้านพักส่วนกลาง (ทุ่งสองห้อง), บ้านพักส่วนกลาง (ถนอมมิตรพาร์ค), สน.อุดมสุข เพื่อนำไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติต่อไป

วันที่ 8 มกราคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้การต้อนรับ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เข้าพบหารือและมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 200 ใบ ให้กับสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยทางสมาคมฯ ได้ส่งมอบต่อให้กับผู้แทน จำนวน 8 หน่วย ได้แก่ บ้านพักส่วนกลาง (อุดมสุข), ชุมชนเมาคลี, ชุมชนกองบัญชาการศึกษา, บ้านพักส่วนกลาง (วิภาวดี,ลาดยาว), บ้านพักส่วนกลาง (ลือชา), บ้านพักส่วนกลาง (ทุ่งสองห้อง), บ้านพักส่วนกลาง (ถนอมมิตรพาร์ค), สน.อุดมสุข เพื่อนำไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติต่อไป
IMG_0237IMG_0239 IMG_0234

แบ่งปัน