วันที่ 28 มีนาคม 2559 Dr. Sarah Sewall ดำรงตำแหน่ง รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และความมั่นคงของพลเมือง ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ภายหลังเข้าเยี่ยม พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 28 มีนาคม 2559 Dr. Sarah Sewall ดำรงตำแหน่ง รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และความมั่นคงของพลเมือง ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ภายหลังเข้าเยี่ยม พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ
IMG_3467

แบ่งปัน