วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.
33331_resize 335_resize 333_resize

แบ่งปัน