วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร  คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม
IMG_8159 IMG_8158 IMG_8157 IMG_8156 IMG_8155 IMG_8154 IMG_8153
แบ่งปัน