วันที่ 28 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมอาชญากรรมรถยนต์ระหว่างประเทศ โดยมีผู้แทนจาก บช.น., บช.ก., ตท., ตำรวจสากล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.

วันที่ 28 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมอาชญากรรมรถยนต์ระหว่างประเทศ โดยมีผู้แทนจาก บช.น., บช.ก., ตท., ตำรวจสากล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.
IMG_4345_resize IMG_4373_resize IMG_4359_resize IMG_4347_resize

แบ่งปัน