วันที่ 25 มกราคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม คณะทำงานการจัดงานกาชาดประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีระดับ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

วันที่ 25 มกราคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม คณะทำงานการจัดงานกาชาดประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีระดับ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ
IMG_7805 IMG_7591 IMG_7587 IMG_7585

แบ่งปัน