วันที่ 5 มกราคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการซื้ออากาศยานเครื่องบินปีก แบบคาซ่า โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 5 มกราคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการซื้ออากาศยานเครื่องบินปีก แบบคาซ่า โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_9823 IMG_9833 IMG_9828

แบ่งปัน