วันที่ 12 เมษายน 2559 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม โดยมีอดีตข้าราชการตำรวจระดับสูงผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

วันที่ 12 เมษายน 2559 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม โดยมีอดีตข้าราชการตำรวจระดับสูงผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_6543IMG_6541 IMG_6554

แบ่งปัน