วันที่ 1 มกราคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พร้อมด้วย ดร.บุษบา ชัยจินดา ภริยา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องแดงศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 1 มกราคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พร้อมด้วย ดร.บุษบา ชัยจินดา ภริยา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องแดงศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
IMG_9676IMG_9669 IMG_9774 IMG_9685

แบ่งปัน