วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น โดยมี พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น โดยมี พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_2160IMG_2159 IMG_2170

แบ่งปัน