วันที่ 25 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของ ตร. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของ ตร. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.
IMG_8756IMG_8757 IMG_8736

แบ่งปัน