วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_7406 IMG_7405 IMG_7404 IMG_7402 IMG_7401 IMG_7397 IMG_7395 IMG_7394 IMG_7392 IMG_7389 IMG_7382
แบ่งปัน