วันที่ 7 เมษายน 2559 พล.ต.อ.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้อง ไอ.ซี.ยู ศัลยกรรมประสาท ชั้น 3 รพ.ตร.

วันที่ 7 เมษายน 2559 พล.ต.อ.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้อง ไอ.ซี.ยู ศัลยกรรมประสาท ชั้น 3 รพ.ตร.
IMG_5370IMG_5378 IMG_5363

แบ่งปัน