การฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับสถานฝึกจังหวัดเบอร์ติดต่อ
1โรงเรียนนายร้อยตำรวจนครปฐม0-3431-2009
2ศูนย์ฝึกอบรมกลาง(ศาลายา)นครปฐม0-2441-0101
3ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1สระบุรี0-3622-4224
4ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2ชลบุรี0-3827-8201
5ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3นครราชสีมา0-4437-1389
6ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4ขอนแก่น0-4346-5739
7ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5ลำปาง0-5482-9882
8ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6นครสวรรค์0-5525-9000
9ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7นครปฐม0-3425-4312
10ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8สุราษฎร์ธานี0-7740-5424-5
11ศูนย์ฝึกอบรม ศชต.ยะลา0-7321-1702
12กองกำกับการ 1 (กฝ.1 ตชด.)เพชรบุรี0-3250-8026
13กองกำกับการ 2 (กฝ.2 ตชด.)ฉะเชิงเทรา0-3858-9118
14กองกำกับการ 3 (กฝ.3 ตชด.)อุบลราชธานี0-4531-1687
15กองกำกับการ 4 (กฝ.4 ตชด.)อุดรธานี0-4222-2202
16กองกำกับการ 5 (กฝ.5 ตชด.)เชียงใหม่0-5304-6620
17กองกำกับการ 6 (กฝ.6 ตชด.)สุโขทัย0-5594-5090
18กองกำกับการ 7 (กฝ.7 ตชด.)เพชรบุรี0-3250-3041-2
19กองกำกับการ 8 (กฝ.8 ตชด.)นครศรีธรรมราช0-7577-3301
20กองกำกับการ 9 (กฝ.9 ตชด.)สงขลา0-7429-2225
21กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศเพชรบุรี0-3244-2355 ,

0-3244-2356

 

 

สถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ของเอกชนที่ได้รับหนังสือรับรองจากนายทะเบียนกลาง

ลำดับชื่อสถานฝึกอบรมจังหวัด
1บริษัทรักษาความปลอดภัย พีซีไอ อินเตอร์ จำกัดสมุทรปราการ
2สถาบันพร้อมนนทบุรี
3ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ชั้นสูง (ADSEC)ปทุมธานี
4ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย เมืองสามอ่าวประจวบศีรีขันธ์
5ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย BTSปทุมธานี
6บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงเทพ จำกัดปทุมธานี
7บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินการ์ด จำกัดปทุมธานี
8ศูนย์ฝึกอบรม รปภ.ไทยกรุงเทพมหานคร
9โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.กรุงเทพมหานคร
10สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็มจีจีกรุงเทพมหานคร
11สุพิชัย ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
12สถานฝึกอบรม G4Sกรุงเทพมหานคร
13บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัดกรุงเทพมหานคร
14สถาบันพัฒนาวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย เอช อาร์ โปรกรุงเทพมหานคร
15สถานฝึกอบรม เวสสุวรรณ ซีเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
16สถานฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยและธุรกิจบริการ กรุงเทพเซอร์แว๊กซ์ จำกัดกรุงเทพมหานคร
17สถานฝึกอบรม โปร-แอ๊คทีฟ การ์ดกรุงเทพมหานคร
18ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย สิทธิรัตน์กรุงเทพมหานคร
19ศูนย์ฝึกอบรม การ์ดฟอร์ซ แคชกรุงเทพมหานคร
20ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย กัสท์ อินเวสติเกชั่นกรุงเทพมหานคร
21ศูนย์ฝึกอบรม การ์ดฟอร์ซกรุงเทพมหานคร
22ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิติลิตี้ เซอร์วิสเซสกรุงเทพมหานคร
23ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ITCกรุงเทพมหานคร
แบ่งปัน