วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจาก สกบ., บ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 6 ตร.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจาก สกบ., บ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 6 ตร.
IMG_8273_resizeIMG_8277_resize IMG_8275_resize  IMG_8269_resize

แบ่งปัน