เชิญชวนประชาชน ร่วมงาน “สัมผัสดนตรี สัมผัสรัก กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”

news_head

ฉบับที่ 074 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
ตอน “สัมผัสดนตรี สัมผัสรัก กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”
โดย วงดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 60
ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความสุขให้ประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี “ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5” ในทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น. ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนวงดนตรีจาก กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 60 นี้ วงดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะจัดการแสดงในรูปแบบของวงดนตรีประเภทป๊อบออร์เคสตร้า ซึ่งเป็นการผสมผสานเครื่องดนตรีสากลและไทยหลากหลายชนิด โดยใช้นักร้อง นักดนตรี และนักร้องประสานเสียง ที่เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวนกว่า 140 นาย ร่วมนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ แผ่นดินของเรา ความฝันอันสูงสุด เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย เป็นต้น รวมทั้งบทเพลงเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดี ประกอบด้วย ในหลวงของแผ่นดิน ของขวัญจากก้อนดิน รูปที่มีทุกบ้าน ทศพิศราชธรรม และ ล้นเกล้าเผ่าไทย ตลอดจนบทเพลงของเหล่าตำรวจและบทเพลงไพเราะอื่น ๆ อีกมากมาย ในตอน “สัมผัสดนตรี สัมผัสรัก กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนมายังพี่น้องประชาชน ร่วมชมการแสดงดนตรี ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 “สัมผัสดนตรี สัมผัสรัก กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2583-8228 ในวันและเวลาราชการ

 

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน