วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. ให้การต้อนรับ ดร.โอลิเวียร์ เพโครินี รองอธิบดีสำนักงานตำรวจแห่งสมาพันธรัฐสวิส และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน, พิพิธภัณฑ์ตำรวจ และนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​

วันที่ 6 มีนาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ  วังปารุสกวัน / พล.ต.ต.อังกูร  คล้ายคลึง  ผบก.สท. ให้การต้อนรับ ดร.โอลิเวียร์  เพโครินี  รองอธิบดีสำนักงานตำรวจแห่งสมาพันธรัฐสวิส และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน, พิพิธภัณฑ์ตำรวจ และนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

IMG_2643 IMG_2601 IMG_2565 IMG_2538 IMG_2506 IMG_2458 IMG_2449 IMG_2438 IMG_2345 IMG_2314 IMG_2222 IMG_2192 IMG_2171 IMG_2120 IMG_2063 IMG_2010

แบ่งปัน