วันที่ 6 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ. สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถาณการณ์ และข่าวที่น่าสนใจโดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 3 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ. สุเมฆ  บวรเศวตฉัตร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถาณการณ์ และข่าวที่น่าสนใจโดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

IMG_2523 IMG_2524 IMG_2525 IMG_2526 IMG_2528 IMG_2529 IMG_2531 IMG_2532

 

แบ่งปัน