วันที่ 20 ก.พ. 60 เวลา 08.30 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี / พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมนายทะเบียนจังหวัดตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดย พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน เข้ารับฟังชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทเฉพาะกาลของคำสั่ง คสช. ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และมีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

วันที่ 20 ก.พ. 60  เวลา 08.30  ณ สโมสรตำรวจ  ถ.วิภาวดี / พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  รอง ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมนายทะเบียนจังหวัดตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558  โดย พล.ต.อ. สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา (สบ 10) หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน เข้ารับฟังชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทเฉพาะกาลของคำสั่ง คสช. ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และมีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

IMG_7906_resize IMG_7916_resize IMG_7925_resize IMG_7933_resize IMG_7939_resize IMG_7958_resize IMG_7963_resize IMG_7971_resize IMG_7985_resize IMG_8016_resize IMG_8022_resize IMG_8035_resize IMG_8046_resize IMG_8081_resize IMG_8089_resize IMG_8104_resize IMG_8126_resize IMG_8175_resize IMG_8191_resize IMG_8196_resize IMG_8211_resize

แบ่งปัน