วันที่ 6 ธันวาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจาก สกบ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจาก สกบ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.
IMG_1619_resizeIMG_1606_resize IMG_1625_resize IMG_1624_resize

แบ่งปัน