วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) นำคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร. จำนวน 4 ราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร.

วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) นำคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร. จำนวน 4 ราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร.

S__8749075 S__8749074 S__8749073 S__8749070 S__8749067 S__8749066

 

แบ่งปัน