วันที่ 26 มกราคม 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านการรับฟังความคิดเห็นและการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

วันที่ 26 มกราคม 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านการรับฟังความคิดเห็นและการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.
1_resize 4_resize 3_resize 2_resize

แบ่งปัน