วันที่ 15 มีนาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

วันที่ 15 มีนาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
IMG_0385 IMG_0383

แบ่งปัน