วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจาก สกบ. และ บ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ตร.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจาก สกบ. และ บ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ตร.
IMG_9969_resizeIMG_9988_resize IMG_0004_resize

แบ่งปัน