วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังสรุปสถานการณ์และรับทราบข้อสั่งการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังสรุปสถานการณ์และรับทราบข้อสั่งการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.
IMG_8870_resize IMG_8876_resize IMG_8873_resize

แบ่งปัน