วันที่ 4 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำเนื้อหารายการ ผังรายการ รูปแบบรายการ และการทำสัญญาแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย ตร. เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ โดยมีผู้สัมมนาเป็นข้าราชการตำรวจ, เจ้าหน้าที่จัดรายการวิทยุฯ ในเครือข่าย ตร. และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 140 คน เข้าร่วมการสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 4 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำเนื้อหารายการ ผังรายการ รูปแบบรายการ และการทำสัญญาแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย ตร. เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ โดยมีผู้สัมมนาเป็นข้าราชการตำรวจ, เจ้าหน้าที่จัดรายการวิทยุฯ ในเครือข่าย ตร. และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 140 คน เข้าร่วมการสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ
IMG_0473_resizeIMG_0451_resize IMG_0536_resize IMG_0516_resize

แบ่งปัน