วันที่ 27 มกราคม 2559 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. และรับฟังการรายงานสถานการณ์ประจำวัน ครั้งที่ 27/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 27 มกราคม 2559 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. และรับฟังการรายงานสถานการณ์ประจำวัน ครั้งที่ 27/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_7817 IMG_7827 IMG_7825 IMG_7819

แบ่งปัน