ตร. สั่งการอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงฤดูฝน

news_head

ฉบับที่ 080 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงฤดูฝน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ ด้วยในช่วงเวลาปัจจุบัน เป็นช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 60 และจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือน ต.ค. 60 โดยช่วงเวลาดังกล่าวของทุกปีมักจะเกิดฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังและปัญหาการจราจรติดขัดในหลาย ๆ พื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษาที่มีการจราจรคับคั่ง

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีวิทยุสั่งการด่วนที่สุด ไปยังทุกหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้แก่ บช.น., ภ.1-9, ศชต., ก., บก.จร. และ บก.ทล. ให้จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงฤดูฝน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน สถานศึกษา และผู้ปกครอง ในการแก้ไขปัญหาการรับ-ส่งบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรวม พร้อมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบงานด้านจราจรให้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น รถยก เสื้อกันฝน รองเท้ายาง เครื่องเปล่งเสียง และอื่น ๆ สำหรับการออกปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อเร่งระบายรถที่อาจติดสะสมทั้งขาเข้าและขาออก นอกจากนี้ยังสั่งการให้ทุกหน่วยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสำรวจจุดที่อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง จุดก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจราจร และจัดชุดช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม รถเสียหรือขัดข้องเพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนตลอดเวลา

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามรับฟังการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนต่าง ๆ ของจุดที่มีปัญหาการจราจรและบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ตลอดจนติดตามสภาพการจราจรเพื่อวางแผนการเดินทางได้ที่ เว็บไซต์ www.trafficpolice.go.th หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางและต้องการสอบถามข้อมูลจราจร สามารถสอบถามไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขสายด่วน 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน