วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อตกลงและวิธีเกี่ยวกับการชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่นๆโดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม © 2016 Microsoft ข้อกำหนด ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ นักพัฒนา ไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อตกลงและวิธีเกี่ยวกับการชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่นๆโดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม © 2016 Microsoft ข้อกำหนด ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ นักพัฒนา ไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_0149IMG_0142 IMG_0163 IMG_0161

แบ่งปัน