วันที่ 22 มกราคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองและการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. โดยมีผู้แทนจาก สกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

วันที่ 22 มกราคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองและการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. โดยมีผู้แทนจาก สกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.
IMG_3637_resize IMG_3622_resize IMG_3608_resize

แบ่งปัน